2011. július 4., hétfő

Kik ezek?


Akiket legutóbb újjászült a Szentlélek, és kérték, hogy részesüljenek hitvalló bemerítésben is. Ünnep volt tegnap Fenesen, és a mennyben is.

Róma 10,9-10: Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta õt halottaiból, üdvözülsz. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál.

Itt a földön nekünk kell bizonyságot tennünk szóval és tettel arról, hogy - ha - hiszünk Jézusban, mint Megváltónkban, Szabadítónkban. Ha ezt megtesszük, illetve folyamatosan tesszük életünkben, akkor az utolsó napon, az ítélőszék előtt állva boldogan hallhatjuk Jézus bizonyságtételét. Ő igazolja majd az Atya előtt, hogy hozzá tartozunk, ismer minket.
Így fair - mi most itt Róla, ő majd ott rólunk.

Lukács 9,26
Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.

(Több, mint olvasmány ez is.)

Nincsenek megjegyzések: